MFF 2010 – en haveriutredning med höga insatser

Relationen mellan SDS och MFF är inte den bästa just i dag

Det kaos som heter Malmö FF:s organisation blir allt mer uppenbart. I dagens SDS berättar Patrik Andersson i en utmärkt intervju om de två och ett halvt år det gått sedan MFF först kontaktade honom angående en anställning som tränare.

Då var det juni 2007 och aktuellt att Sören Åkeby skulle få sparken.

Sedan har han de två parterna haft massor av möten för att diskutera två jobb: tränare eller sportchef. MFF har sagt, gjort utfästelser och dragit tillbaka och varit tysta och presenterat nya förslag och gjort nya utfästelser.

Tills rekryteringsprocessen ges ett absurt slut den 13 januari i år i ett mail till Patrik där konstateras att MFF inte längre är intresserade av hans tjänster.

Det är pinsamt att en idrottsförening på den här nivån sköts så amatörmässigt. Det är lika pinsamt att genomföra en rekryteringsprocess på det här viset. Det är genant att behandla en spelare och en hel familj som betytt så mycket för klubben på ett förnedrande, och faktiskt, kränkande sätt.

Detta alldeles oavsett om Patrik Andersson hade blivit en bra tränare eller bra sportchef.

Det är märkligt hur många beslut i MFF som verkar tas enligt ad hoc metoden. Man vätter fingret, håller upp det i vinden och så bestämmer man.

Det finns en gammal sanning i fotboll att ifall inte laget presterar byter man ut tränaren. Oavsett om det är hans fel eller inte är lättare att han går än att alla spelarna lämnar. Under tiden man saknar huvudtränare får den assisterande sköta jobbet.  I MFF gör man precis tvärtom. Man vänder helt upp-och-ner på resonemanget om man jämför med hur organisationer vanligtvis löser problem. Det blir en spännande utmaning.

Man anställde Roland Nilsson, en oerfaren tränare med mediokra tränarmeriter vars fotbollstänk passade klubben och dess tradition osedvanligt illa. Man började spelade en fotboll som inte var anpassad till spelarnas förmåga

Man värvade fel spelare och dåliga spelare (och några enstaka bra). Man gjorde sig av med äldre spelare och man började sedan göra sig av med de ledande, yngre spelarna. Fast resultaten blev inte bättre, utom möjligtvis i balanskontot.

Men i den form av årsredovisning som heter allsvensk placering reviderades resultatet två år i rad genom att laget vann en rad betydelselösa höstmatcher. Precis som i verkligheten kan man bolla med siffror och periodiseringar, med avdrag, vinster och förluster. Faktum kvarstår än dock: MFF har haft fem usla sportsliga år sedan man blev bäst och rikast i landet.

Eftersom det inte fungerat med att byta ut spelare har man nu inlett arbetet med att byta ut styrelse och anställda chefer.  Det är en lustig dans eftersom man gör precis tvärtom vad man borde gjort hösten 2008. Eller 2009. Man byter nästan ut hela klubben istället för att byta tränare!

Ad hoc enligt Wikipedia:

”När man säger att något är ad hoc-någonting, så menar man att det är gjort för just detta ändamål, och ej avsett som en generell lösning på ett bredare problemområde.  / …/

Ad hoc kan även användas om ett felslut, där man anpassar sitt argument efter situationen genom att lägga till premisser som inte ingick i det ursprungliga argumentet.”


About this entry