Helsingborg – här håller vi varandra om ryggen del 2

Den logiska uppföljningen saknades även i lördagens pappers-HD. Det fanns fortfarande ingen förklaring till de fyra styrelseledamöternas sensationella och omedelbara  avhopp. Däremot har sportchefen Tomas Nilsson följt upp sin förstående analys med en intervju av ordförande Sten-Åke Tjärnlund.  Det är han, och inte de avhoppade, som får frågan varför de fyra hoppat av. Varvid Tjärnlund ganska logiskt svarar: ”det får du fråga dem om”.

Det finns ändå ett par intressanta utgångar i intervjun. Ordförande Tjärnlund som kom in som outsider och ny ordförande förra våren när ingen annan ville ta uppdraget förklarar att personerna i den nya styrelsen ska motsvara de krav som han ställt samman;

”Jag är väldigt tydlig med hur vi skall ha det, I oktober skrev jag ett tydligt dokumentöm hur jag förväntade mig att styrelsen skulle arbeta. Det dokumentet använder valberedningen i sin process för att hitta ny styrelse.”

Tjärnlund hävdar dessutom att han varit ”ytterst delaktig i processen och suttit i regelrätta anställningsintervjuer”.

Det är ett sensationellt uttalande eftersom ordföranden uppenbarligen skiter i styrelsen och skiter i att valberedningen enligt svensk föreningspraxis ska vara oberoende  styrelsen och ordföranden. Nilsson verkar dock inte notera detta eller så är ha så fokuserad på att försöka skönmåla Tjärnlund och klubben. Texten ligger tyvärr inte på HD:s hemsida.

Så sent i eftermiddags dök det upp ett utkast till en intervju gjord av en annan av sportjournalisterna på HD med de fyra gäng. Där hävdar de att Tjärnlund kört ett enmans-race och ofta helt sonika struntat i att informera styrelsen och tagit viktiga beslut, bland annat om ekonomin, utan att förankra dessa i övriga styrelsen.

”Bland annat är avhopparna mycket missnöjda med den dåliga information de försetts med – även i fall då det handlat om mycket pengar och långsiktiga beslut. Ett exempel handlar om jakten på den nye klubbdirektören där de menar att styrelsen inte har någon som helst insyn.”

Frågan bör då rimligtvis vara om de av ordföranden fattade besluten kan anses vara i överensstämmelse med klubbens stadgar. Är de inte det är de helt enkelt inte lagliga.

 

 

 

 

Annonser

About this entry