Att vara bäst är att våga vara annorlunda

En av sportvärldens mest framgångsrika tränare/coacher är Gregg Popovich, sedan drygt 20 år tillbaka headcoach för San Antonio Spurs i NBA.  Här är en lång, välskriven text om hur man arbetar för att göra spelarna bättre, mer medvetna, att få dem att tänka på annat än basket.  Så han tar dem med på teatern, köper böcker åt dem, arrangerar egna filmvisningar och pratar, frågar och kommenterar. Det är spännande och liknar delvis det Östersunds FK genomför – övertygelsen om att elitidrottare presterar bättre resultat ifall de också tränar på att bli klokare och kulturellt mer modiga medmänniskor.

 

 


About this entry