Vad är en ”krossboll”?

Isobel Hadley-Kamptz använder i sin bok ”Om SPORT och VÅLD” begreppet ”krossboll”. Först tar jag det för ett lustigt korrfel, sedan som en subtil blinkning eftersom det står i ett sammanhang där hon hävdar att hon som kvinna ”är rätt trygg i att kunna mer om de sportsliga momenten än de flesta män”. Sedan förklarar jag den besynnerliga stavningen  med att Isobel är AIK-are och därför mindre bemedlad vad gäller just fotbollens mer estetiska värden och uttryck men med stora erfarenhetsmässiga kunskaper om fysiskt våld.

 

Varefter jag till mina stora förvåning, och bestörtning, inser att SAOL (den sexistiska litteraturklubbens ordlista) skriver ”krossboll” och att förlaget Timbro (inte direkt känt för sin stora utgivning av fotbollslitteratur) har köpt den här felstavade anglosaxiska låneordet med Hull och hår.

 

För mig är en krossboll en boll som troligtvis är förstörd och krossad, eventuellt något man krossar fönsterrutor med. Eller en dåligt slagen crossboll som blir förkrossad av misshandeln den utsätts för (typ AIK före Kristoffer Olsson). Stavningen med ”k” representerar för mig en brist på förtrogenhet med ämnet eftersom jag aldrig sett det stavas så här tidigare. En passning i fotboll från ena långsidan till den andra är en crossboll. Och jag vill nog hävda att jag har rätt. Det är inte en påhittad översättning/försvenskning som bygger på att vi översätter anglosaxiska ord med begynnelsebokstaven c med k som alltid är rätt. Krossboll är att bruka våld på svensk fotbollsterminologi.

Ps På min tid låg SAOL:s redaktion i Lund, förhoppningsvis saknade den sexövergrepp. Just det att den låg i Lund och krossboll kom in i 1986 års upplaga, då jag för övrigt bodde där, får mig att misstänka att man i det här fallet också kan anföra bristen på fotbollskultur i staden som ett skäl till förvanskningen och ganska groteska semantiska våldsdådet.

Pss Det är sånt här man drivs till när allsvenskan ligger nere, silly season-konsekvens…

Psss Peter Kihlgård har i roman ”Ta rygg” beskrivit crossbollen vackrare än någon annan svensk.  Bland annat jämställer han en perfekt nedtagning av en crossboll med barmhärtighetsslakt av hästar.

 

 


About this entry